The hottest market in China Plastic City

2022-10-19
  • Detail

China Plastic City market

unit: yuan/ton

------------------------------

product origin price

----------------------------------------------

ldpe

q281 Shanghai 7200

q200 Shanghai 7100

n220 Shanghai 7100

n150 Shanghai 7100

1c7a Yanshan 7700

1150a Yanshan 8600

18D Daqing 7100

2100tn00 Qilu 7100

2102tn26 Qilu 7000

Maoming 7300

0274 Qatar 7100

Singapore 7100

LLDPE

7042 Daqing 6600

7042 Jihua 6600

7042 Qilu 6600

7050 Zhongyuan 6500

218w Saudi 6600

21h Saudi 6600

3224 shorten the gap Han Yang 6600

sf414 must Let's learn about the standard configuration step Han Hyundai 6700

149m Han Youhua 6800

0218d Canada 6700

HDPE

5000S Daqing 7000

5000S Lanhua 7000

5000S Yangtze 7000

E308 Yan Youhua 7000

5070 Panjin 6500

6070 Dushanzi 6800

2200j Daqing Yanshan 7000

2908 Fushun 6500

6098 Qilu 7300

tr144 Jinfei 7100

7000f Yangzi 70 00

F600 hanyouhua 7200

8800 hansk 6900

5200b Yanshan Yangtze 7300

5502 Jinfei 7100

5502 handalin 7200

b303 hanyouhua 7100

0400 hanlg 7200

tr480 Jinfei 7200

EVA

Beijing 9600

Beijing 9800

Beijing 9400 00

PP

T30S Shanghai 6100

T30S Dushanzi 5900

T30S Daqing 6000

T30S Fushun 5900

T30S Tianjin 5900

F401 Yangzi 6000

f401 Panjin 5900

f401 Lanhua 6000

k1008 Yanshan 6700

y1600 Shanghai 6300

y2600 Shanghai 6300

f280 Shanghai 6100

70126 Liaohua 7200

1088b Hanyou 6700

4540 hanhyundai 6800

j340 Yangzi 6700

k8303 Yanshan 7100 0

j746 Panjin 6600

m1600 Han Hyundai 6800

bj730 Han Sanxing 6900

j340 Han Xiaoxing 6800

bc03b Mitsubishi 6900

m800e Shanghai 7600

M250E Shanghai 7600

powder Zhenhai 5700

powder Nanjing 5700

flame retardant Yuyao 12800

transparent high temperature resistant Shanghai 10300

pg6j Nanjing Julong 13500

PP-R water pipe special Han Xiaoxing 11200

PP-R water pipe special Nordic chemical 16500

PP-R water pipe special dehurst 16500

pvc

ws Shanghai chlor alkali 5800 not long ago

s Qilu 5700

S-02 Shanghai chlor alkali 7400

s-03 Shanghai chlor alkali 7400

EB Shanghai chlor alkali 11200

EB Shanghai chlor alkali 12000

eb104 Shanghai chlor alkali 12000

GPPS

666d Yanshan 6500

7535a Qilu 6400

525 Panjin 6200

525 new Central America 6300

535 new Central America 6300

SGS Shantou 6200

206 Daqing 6200

158k Yangba 6500

pg33 Zhenjiang Qimei 6500

666h Dow 8400

Hips

1590 Lanhua 6500

825 Panjin 6500

825 Fushun 6500

sh-65 Shantou 6400

476l Yangba 6700

466f Yangba 6700

ph88h Zhenjiang Qimei 6600

492j Dow 7400

eps

f251 Gaohua 8200

f451 Gaohua 8100 0

abs

9715a Jihua 8400

9815a Jihua 9400

9738r Jihua 9400

301

Copyright © 2011 JIN SHI